Гуртки

Гурток «Юний рятувальник»

Мета програми: формування культури безпеки життєдіяльності, мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки, свідомого і відповідального ставлення до питань колективної та особистої безпеки, підвищення рівня знань із рятувальної справи; популяризації професії рятувальника.

Упродовж року гуртківці вивчають та пропагують правила дорожнього руху, пожежної безпеки, бережливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я, як однієї з найвищих людських цінностей за допомогою власних виступів, проведенням квестів, вікторин, конкурсів , змагань, тощо.

Екологічний гурток (агітбригада «Апельсин»)

Екологічний гурток (агітбригада «Апельсин»)

Мета програми : формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом та екологічною освітою.

Упродовж року гуртківці :
• оволодівають основними поняттями які стосуються театрального мистецтва, збереженню екології рідного краю й необхідності природоохоронної діяльності.
• отримують навички акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії; розвивають свої творчі здібності;
• вчаться дбайливо ставитись до екології, народних традицій та до духовних та матеріальних цінностей рідного краю;
• беруть участь у різноманітних екологічних театралізованих заходах, відеозйомках, шкільних, міських, обласних конкурсах агітбригад, у тому числі у Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім», де ставали неодноразово переможцями в номінаціях;

• пропагують дбайливе ставлення до природних ресурсів та оточуючого середовища.

Гурток цифрової фотографії «Світлопис»

Мета програми* : формування ключових компетентностей особистості
засобами цифрової фотографії.
Протягом року гуртківці ознайомлюються з основами цифрової фотографії, фотоапаратурою й обладнанням, основними етапами фотопроцесу, жанрами фотографії і композиції, із правом інтелектуальної власності та юридичними аспектами роботи фотомитця.
Беруть участь та стають переможцями різноманітних конкурсів юних фотографів шкільного, міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.

Театральний гурток «Сузір’я»

Мета: формування компетентностей особистості на заняттях акторською майстерністю.

Упродовж року гуртківці :

 • оволодівають основними поняттями та знаннями з театрального мистецтва, історії театру;
 • оволодівають навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;
 • формують та розвивають творчі здібності у процесі оволодіння театральним мистецтвом;
 • виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва.
 • беруть участь у різноманітних театралізованих заходах, відеозйомках, шкільних, міських, обласних конкурсах театральних колективів, у тому числі у міському конкурсі-фестивалі «Театральна весна» ставали неодноразово переможцями та володарями гран-прі.

Гурток «Юні квітникарі»:

Метою занять гуртка «Юні квітникарі» є розширення та поглиблення знань учнів про будову та фізіологічні процеси рослинних організмів, їх взаємозв’язок з факторами навколишнього середовища;

Завдання курсу:

 • розширення та поглиблення знань з квітникарства, ознайомлення з різноманіттям квітково-декоративних рослин закритого і відкритого ґрунту, усвідомлення їх ролі в забезпеченні якості життя, ознайомлення з основами дослідницької діяльності
 • використання набутих знань у повсякденному житті та побуті, формування умінь вирощування квітково-декоративних рослин, навички самостійного опрацювання пізнавальної літератури, розвиток умінь обирати потрібні джерела інформації та користуватись ними
 • формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

У процесі занять учні розширюють знання про:

 • процеси життєдіяльності рослин (живлення, дихання);
 • умови, які необхідні для життєдіяльності рослин;
 • способи вегетативного розмноження рослин, ріст і розвиток;
 • захворювання кімнатних рослин та методи боротьби зі збудниками, які викликають ці захворювання.

Вчаться:

 • визначати кімнатні рослини за визначниками;
 • доглядати за рослинами (підживлювати, пересаджувати, розмножу­вати);
 • проводити профілактичні заходи для запобігання хвороб кімнатних рослин.

Гурток “Арнаутські джурі”

Краєзнавчий гурток “Арнаутські джурі”, керівник Ісаєнко С.Ю., вчитель історії. Мета діяльності – пізнання учнями історії рідного краю, реалізації інтересів у вивченні історико-культурного надбання українського народу, навколишнього природного середовища, формування краєзнавчих та туристсько-спортивних знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти, набуття особистістю пізнавальних, практичних, творчих та соціальних компетентностей у процесі занять історичним краєзнавством. Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та краєзнавчої роботи.

Гурток “ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МИРНИМ ШЛЯХОМ. БАЗОВІ НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ”

Мета і завдання : створення умов для формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, що передбачає виявлення ними конфліктологічної компетентності, вмінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Завдання Програми:

– надати базові теоретичні знання з конфліктології;

 – ознайомити з основними засадами миробудування;

– ознайомити з поняттям «насильство», його видами;

– закріпити практичні навички вирізнення проявів насильства у повсякденному житті;

– опанувати ненасильницьку модель поведінки;

 – відпрацювати практичні навички протидії булінгу;

– сформувати розуміння ґендерної рівності;

 – сформувати навички протидії дискримінації за статевими, віковими, етнічними, культурними ознаками, віросповіданням, ознаками відсутності/наявності інвалідності тощо;

 – сформувати навички вирішення конфліктів мирним шляхом;

– опрацювати поняття «відновні практики», їх роль і значення для закладу освіти;

– ознайомити з цінностями та принципами медіації як інструменту вирішення конфліктів, що базується на врахуванні інтересів сторін конфлікту;

– опрацювати етичні вимоги до медіатора служби порозуміння;

– відпрацювати навички ведення процедури медіації;

– опрацювати вимоги до відбору конфліктних ситуацій для проведення медіацій;

– ознайомити з механізмом діяльності служби порозуміння закладу освіти;

 – сформувати розуміння безпечного освітнього середовища;

– сформувати розуміння важливості участі учнівської молоді у миробудуванні та вирішенні конфліктів мирним шляхом;

 – сформувати розуміння важливості участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні.